F.H.U. "INBAR" -  Irena Bartołd  83-000 Pruszcz Gdański ul. J.Słowackiego 29/1  tel. 58 307 05 31   tel.kom. 501 204 288, 509 512 036

 

adresy mailowe:   inbar@a6.pl      inbarpruszcz@wp.pl  

 

 

 

 SKLEP INTERNETOWY   

 

https://sklep.inbar.a6.pl

 

 

 

 SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

 

CAŁY CZAS GO UDOSKONALAMY I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ ;-) 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIA

 

od 20.04.2007 roku firma INBAR ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na

 realizacje wniosków dotyczących przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

materace i poduszki przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, urządzenia pionizujące, foteliki stabilizujące,

podpórki, balkoniki, kule, laski trójnogi, czwórnogi

 

Aby uzyskać dofinansowanie z NFZ należy:

udać się do lekarza po wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

potwierdzić wniosek do realizacji w odpowiednim oddziale NFZ przyjść do firmy INBAR i zrealizować

wniosek.


Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY, KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA,


OKRES UŻYTKOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO ŚWIADCZENIOBIORCY W

CENIE ICH NABYCIA

 

Lp.

Rodzaj środka pomocniczego

kryteria przyznawania

wysokość udziału
własnego ubezpieczonego
w cenie nabycia

wskazania medyczne

Lekarze upoważnieni do wystawienia zleceń
na wydanie środków pomocniczych

okres użytkowania

01.

Poduszka przeciwodleżynowa

paraplegia, tetraplegia,
inne choroby wymagające stałego
użytkowania poduszki przeciwodleżynowej

neurolog, ortopeda, chirurg, reumatolog,
lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

raz na 2 lata

30%

02.

Materac przeciwodleżynowy

paraplegia, tetraplegia,
inne choroby wymagające stałego
przebywania w łóżku

neurolog, ortopeda, chirurg, reumatolog,
lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

raz na 3 lata

30%

 

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH

BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI PRZYSŁUGUJĄCYCH

ŚWIADCZENIOBIORCY,


KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA, OKRESY UŻYTKOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU

WŁASNEGO ŚWIADCZENIOBIORCY


W CENIE ICH NABYCIA, A TAKZE WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI

ORTOPEDYCZNYMI PODLEGAJĄCYMI NAPRAWIE

 

Lp.

Rodzaj wyrobów medycznych
będących p[rzedmiotami
ortopedycznymi

kryteria przyznawania


wysokość udziału
własnego ubezpieczonego
w cenie
nabycia

wskazania medyczne

Lekarze upoważnieni do wystawienia zleceń
na wydanie środków pomocniczych

okres użytkowania

01.

Laski i kule do stałego użytkowania

trwałe upośledzenie sprawności chodu

neurolog, ortopeda, chirurg, reumatolog,
lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

raz na 3 lata

30%

02.

Laska dla niewidomy (biała)

osoby niewidome i niewidzące

neurolog, ortopeda, chirurg, reumatolog,
lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

raz na 2 lata

bezpłatnie

03.

Balkoniki i podpórki
do stałego użytkowania

trwałe upośledzenie sprawności chodu

neurolog, ortopeda, chirurg, reumatolog,
lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

raz na 5 lat

30%

04.

Wózek inwalidzki ręczny
do stałego użytkowania

znaczne trwałe ograniczenie zdolności
poruszania się

ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

raz na 5 lat

bezpłatnie

05.

Wózek inwalidzki specjalny
stabilizujący głowę i plecy

dla osób dorosłych z mózgowym porażeniem
dziecięcym oraz przy rozległych porażeniach
i niedowładach kończyn tułowia

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

raz na 5lat

bezpłatne

06.

Wózek specjalny dziecięcy
stabilizujący plecy i głowę

mózgowe porażenie dziecięce oraz inne
schorzenia uniemożliwiające samodzielne
poruszanie się

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

raz na 3 lata

bezpłatnie

07.

Wózek do raczkowania (pełzak)

niedowłady mięśniowe u dzieci

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

raz na 2 lata

bezpłatnie

08.

Fotelik do siedzenia dla dzieci

mózgowe porażenie dziecięce oraz inne
schorzenia uniemożliwiające samodzielne
poruszanie się

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

raz na 2 lata

bezpłatne

09.

Indywidualne przedmioty pionizujące

Rozległe porażenia i niedowłady
kończyn oraz tułowia

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

raz na 4 lata

bezpłatnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.H.U. "INBAR" - Irena Bartołd   83-000 Pruszcz Gdański ul. J.Słowackiego 29/1   tel. /fax 58 307 05 31    kom. 501 204 288, 509 512 036, inbar@a6.pl     inbarpruszcz@wp.pl