F.H.U. "INBAR" -  Irena Bartołd  83-000 Pruszcz Gdański ul. J.Słowackiego 29/1  tel. 58 307 05 31   tel.kom. 501 204 288, 509 512 036

 

adresy mailowe:   inbar@a6.pl      inbarpruszcz@wp.pl  

 

 

 

 SKLEP INTERNETOWY   

 

https://sklep.inbar.a6.pl

 

 

 

 SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

 

CAŁY CZAS GO UDOSKONALAMY I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ ;-) 

 

 

 

 

Ogólne Zasady Wypożyczenia Sprzętu

 

 1. Podstawę użyczenia stanowić będzie umowa użyczenia zawarta w siedzibie Użyczającego pomiędzy pracownikiem firmy "INBAR" a Beneficjentem.

2. Do zawarcia umowy użyczenia niezbędne będą:- dowód osobisty lub prawo jazdy

3. Jeżeli Beneficjent nie może osobiście wypożyczyć sprzętu upoważnia na podstawie przedstawionego druku osobę trzecią, reprezentującą go w chwili podpisywania umowy.

4. Beneficjent lub osoba przez niego upoważniona zobowiązana jest wpłacić kaucję zwrotną oraz dokonać opłaty za użyczenie przedmiotu w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.

5. Kaucja zwracana jest po zakończeniu wypożyczenia i zwrocie wypożyczonego sprzętu - bez uszkodzeń.

6. W razie uszkodzeń sprzętu wpłacona kaucja jest zatrzymana do czasu zakończenia naprawy. Z kaucji pokrywane są koszty w/w czynności. W przypadku gdyby kwota kaucji okazała się nie wystarczająca Beneficjent zobowiązany jest do dopłaty różnicy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o kosztach naprawy.

 

 

 

F.H.U. "INBAR" - Irena Bartołd   83-000 Pruszcz Gdański ul. J.Słowackiego 29/1   tel. /fax 58 307 05 31    kom. 501 204 288, 509 512 036, inbar@a6.pl     inbarpruszcz@wp.pl